Pracoviště č.1

CNC pálící stroj Vanad-Proxima

 • Rozměr pracovního stolu: šířka 3 200 mm, délka 13 600 mm
 • Tloušťka řezaného plechu: 5 mm – 280 mm
 • Kyslíko-propanové hořáky: 4 ks
 • Plazmový hořák pro mat. tl.: 5 mm-15 mm

Pracoviště č.2

CNC pálící stroj Vanad-Proxima

 • Rozměr pracovního stolu: šířka 4 500 mm, délka 10 600 mm
 • Tloušťka řezaného plechu: 10 mm – 280 mm
 • Kyslíko-propanové hořáky: 6 ks

Pracoviště č.3

CNC pálící stroj Vanad-Proxima

 • Rozměr pracovního stolu: šířka 3 500 mm, délka 13 200 mm
 • Tloušťka řezaného plechu: 5 mm – 200 mm
 • Kyslíko-propanové hořáky: 4 ks
 • Plazmový hořák pro mat. tl.: 5 mm-25 mm

Pracoviště č.4

CNC pálící stroj Vanad-Proxima

 • Rozměr pracovního stolu: šířka 4 600 mm, délka 19 000 mm
 • Tloušťka řezaného plechu: 10 mm – 400 mm
 • Kyslíko-propanové hořáky: 8 ks

Pracoviště č.5

LASER ARAMIS AFX-3015 4kW

 • Rozměr pracovního stolu: šířka 1 500 mm, délka 3 000 mm
 • Tloušťka řezaného plechu: 0,5 mm – 15 mm

Pro výpalky vyrobené na výše uvedených pracovištích platí

 • Tolerance pálení dle ČSN EN 9013-332
 • Tolerance tvaru, síly a rovinnosti výpalku dle mezních úchylek rozměrů a tvaru pro plechy ocelové , válcované za tepla dle ČSN EN 10029.
 • Jakost povrchu výpalků dle ČSN EN 10163-1
 • Uvedené normy platí, není-li smluvně(písemně) mezi odběratelem a dodavatelem stanoveno jinak.

Plazmový zdroj na pracovišti č.1 - základní plazmový zdroj pro řezání materiálu v rozsahu uvedených tlouštěk, při přesně definovaných a odsouhlašených tvarech řezné plochy, dohodnutých písemně. Před realizací zakázky nabízíme možnost dodání vzorku řezné plochy pro konkrétní materiál a jeho sílu.

Plazmový zdroj na pracovišti č.3 – technologie FINE Fokus, minimální pravoúhlá tolerance bez dodatečného opracování, vysoká obrysová přesnost, vysoká rozměrová stálost a opakovatelnost.Před realizací zakázky nabízíme možnost dodání vzorku řezné plochy pro konkrétní materiál a jeho sílu.