Mezi naše zákazníky patří mnoho firem z různých odvětví průmyslu strojírenského a stavebního.

Portfolio našich zákazníků je tvořeno třemi níže uvedenými skupinami. Pro každou tuto skupinu zákazníků máme vytvořeny podmínky tak, aby v průběhu naší spolupráce došlo k naplnění všech potřeb vyplívajících z jejich požadavků, při zachování rozdílností potřeb jednotlivých skupin.

Výrobní strojírenské společnosti

zabývající se výrobou strojů, částí strojů, ocelových konstrukcí, technologických zařízení a celků, tvořící finální výrobek nebo jeho část.

Mezi tyto společnosti samozřejmě patří ty, které nedisponují zařízením na pálení plechů, ale také mnohé z výrobních společností, které disponují svým vlastním zařízením pro tvarové řezání plechů. Naší snahou je i těmto společnostem nabízet komplexní servis. Vzhledem k naší výrobní kapacitě (viz sekce Pracoviště, a sekce Seriová výroba), množství materiálu skladem, našimi zkušenostmi a možnostmi dodat ekonomicky optimální rozměry vstupního materiálu s jeho maximální využitelnosti zůstatků, se nám to daří.

Partneři z oboru

společnosti zabývající výrobou ocelových výpalků, které nemají vlastní strojní zařízení vyhovující aktuálním rozměrovým či hmotnostním požadavkům na jejich výpalek. Tito partneři využívají naše služby při řezání materiálu do tloušťky 380 mm, šíře max 4 600 mm a délky 19 000 mm, při hmotnosti 1 ks do 30 000kg (viz sekce Pracoviště).

Obchodní společnosti

převážně společnosti obchodující s hutním materiálem, které si spoluprácí s námi rozšiřují možnosti o výraznou prodejní komoditu, kterou řezání ocelových plechů a výpalky jsou. Tím zkvalitňují servis svým stávajícím zákazníkům, aniž by museli investovat značné finanční prostředky do svých výrobních pracovišť.