Vzhledem k zvyšujícím se nárokům na výpalek, jako vstupní produkt našich odběratelů a ve snaze o maximální komplexnost našich dodávek nabízíme níže uvedené služby a technologické operace