• frézování výpalků do velikosti cca 700 x 1000 mm o váze jednoho ks do 1 000kg provádíme na vertikální frézce FGSV 50 NC
  • soustružení výpalků do průměru 600 mm
  • vrtání a frézování otvorů do výpalků
  • řezání závitů
  • Úkosy: Provádíme úkosy pro přípravu výpalků ke svařování. Úkosy prováděné pálením, nebo úkosovacími stroji.
  • Tryskání: nabízíme výpalky tryskané průběžným tryskačem nebo, je li to ekonomicky výhodnější pálíme do předem otryskaných celých tabulí plechu.

Další možné operace prováděné u našich ověřených partnerů:

  • ohýbání – pro naše výpalky určené k ohybu využíváme kapacity ohraňovacího lisu o délce 6 000 mm a síle 1250 t.
  • žíhání výpalků